Có 1 kết quả:

qiě
Âm Pinyin: qiě
Âm Hán Việt: thả
Unicode: U+20007
Tổng nét: 4
Bộ: yī 一 (+3 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 丨フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

qiě

phồn thể

Từ điển phổ thông

xưa dùng như chữ 且