Có 1 kết quả:

qiě ㄑㄧㄝˇ
Âm Pinyin: qiě ㄑㄧㄝˇ
Tổng nét: 4
Bộ: yī 一 (+3 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: 丨フ一一
Unicode: U+20007
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: thả

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

qiě ㄑㄧㄝˇ

phồn thể

Từ điển phổ thông

xưa dùng như chữ 且