Có 1 kết quả:

jiàn
Âm Pinyin: jiàn
Tổng nét: 9
Bộ: shǔi 水 (+6 nét)
Hình thái:
Nét bút: 丶丶一ノ丨ノ一一丨
Unicode: U+23D13
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: kạn
Âm Nôm: cạn, cặn, cợn, gạn, nhừ

Một số bài thơ có sử dụng

1/1

jiàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

xem: bắc kạn 北𣴓

Từ ghép 1