Có 1 kết quả:

Âm Pinyin:
Tổng nét: 12
Bộ: quǎn 犬 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: ノフノ丨フ一一丨フ丨一丶
Unicode: U+247F9
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: ngụ

Tự hình 1

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một giống vượn trong truyền thuyết cổ, còn viết là 禺