Có 1 kết quả:

huò
Âm Pinyin: huò
Unicode: U+264A7
Tổng nét: 22
Bộ: yǔ 羽 (+16 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丶フ丨丶丶丶丶ノ丨丶一一一丨一フ丶一フ丶一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Dị thể

1/1

huò

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dáng bay bị sai hỏng