Chưa có giải nghĩa theo âm Pinyin
Tổng nét: 28
Bộ: mǎ 馬 (+18 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨一一丨フ丶丶丶丶一丨フ一一一丨一丨フ一一丨一丶一丨丶
Unicode: U+299DC
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp