Chưa có giải nghĩa theo âm Pinyin, bạn có thể tìm thêm thông tin bằng cách:
Âm Pinyin: dòu ㄉㄡˋ
Tổng nét: 7
Bộ: mén 門 (+4 nét)
Hình thái:
Unicode: U+2B52F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Nôm: đấu

Dị thể 1