Có 1 kết quả:

C pán

1/1

C pán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

C drive or default startup drive (computing)