Có 1 kết quả:

K gē

1/1

K gē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

karaoke (slang)