Có 1 kết quả:

N dǎng

1/1

N dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

neutral (gear)