Có 1 kết quả:

P dǎng

1/1

P dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) park (gear)
(2) program mode (on a digital camera)