Có 1 kết quả:

U xíng zhuǎn wān

1/1

Từ điển Trung-Anh

U-turn