Từ điển Hán-Việt trực tuyến: tra từ

Tra tổng hợpTheo bộ thủBản offlineGóp ý

Phiên âm:

Nghĩa:

Chữ Hán:

Bộ thủ:

Số nét:

Kiểu gõ:

Chú ý: Các từ tìm được là các từ thoả mãn đồng thời tất cả các yêu cầu của bạn.