Tra từ

Thông báo: HVDic đã có app tra từ trực tiếp từ trang bất kỳ trong Chrome, xin mời dùng thử.

Dữ liệu của HVDic hiện bao gồm 167.785 mục từ, được tổng hợp công phu từ nhiều nguồn khác nhau:

  • Hán Việt tự điển, Thiều Chửu, Hà Nội, 1942.
  • Từ điển Hán Việt, Trần Văn Chánh, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 1999.
  • Hán Việt tân từ điển, Nguyễn Quốc Hùng, NXB Khai Trí, Sài Gòn, 1975.
  • Trang Hán điển.
  • Cùng với nhiều nguồn tài liệu khác.

Với một cơ sở dữ liệu khổng lồ như vậy, những thiếu sót là điều khó tránh khỏi trong quá trình xây dựng. Nếu bắt gặp bất cứ lỗi nào trong quá trình sử dụng, hãy vui lòng nhắn cho chúng tôi trong mục Góp ý.