Hán Việt từ điển

Tra từ

Phiên âm:

Ví dụ:

Chữ Hán:

Ví dụ:

  • 自由

Nghĩa:

Ví dụ:

  • số đếm
  • gò đất

Tìm trong:

Kiểu gõ:

Hãy nhập các yêu cầu vào bảng để tra từ. Kết quả tìm kiếm là các từ thoả mãn đồng thời tất cả các yêu cầu của bạn.

Dữ liệu của HVDic hiện bao gồm 167.777 mục từ, được tổng hợp công phu từ nhiều nguồn khác nhau:

Với một cơ sở dữ liệu khổng lồ như vậy, những thiếu sót là điều khó tránh khỏi trong quá trình xây dựng. Nếu bắt gặp bất cứ lỗi nào trong quá trình sử dụng, hãy vui lòng nhắn cho chúng tôi trong mục Góp ý.