Tra từ

Thông báo:
- HVDic bổ sung thêm các thông tin phong phú hơn về các chữ: số nét ngoài bộ, tự dạng theo các thể (giáp cốt văn, kim văn, triện thư, khải thư), các chữ dị thể.
- HVDic đã có app tra từ trực tiếp từ trang bất kỳ trong Chrome, xin mời cài đặt.

Dữ liệu của HVDic hiện bao gồm 167.811 mục từ, được tổng hợp công phu từ nhiều nguồn khác nhau:

  • Hán Việt tự điển, Thiều Chửu, Hà Nội, 1942.
  • Từ điển Hán Việt, Trần Văn Chánh, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 1999.
  • Hán Việt tân từ điển, Nguyễn Quốc Hùng, NXB Khai Trí, Sài Gòn, 1975.
  • Trang Hán điển.
  • Cùng với nhiều nguồn tài liệu khác.

Với một cơ sở dữ liệu khổng lồ như vậy, những thiếu sót là điều khó tránh khỏi trong quá trình xây dựng. Nếu bắt gặp bất cứ lỗi nào trong quá trình sử dụng, hãy vui lòng nhắn cho chúng tôi trong mục Góp ý.