Thông báo:
 • Thêm công cụ hỗ trợ tập viết đúng thứ tự nét chữ Hán. [12/02/2018]
 • Bổ sung hướng dẫn cách viết của hơn 2000 chữ Hán. [11/02/2018]
 • Cho phép chọn nhanh chữ khi sử dụng chức năng phiên âm, chuyển đổi phồn ⇄ giản thể. [30/01/2018]

[Xem toàn bộ]

Dữ liệu của từ điển hiện bao gồm 383.799 mục từ, được tổng hợp công phu từ nhiều nguồn khác nhau:

 • Hán Việt tự điển, Thiều Chửu, Hà Nội, 1942.
 • Từ điển Hán Việt, Trần Văn Chánh, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 1999.
 • Hán Việt tân từ điển, Nguyễn Quốc Hùng, NXB Khai Trí, Sài Gòn, 1975.
 • Bảng tra chữ Nôm, Hồ Lê, Viện Ngôn ngữ học, 1976.
 • Giúp đọc Nôm và Hán Việt, Anthony Trần Văn Kiệm, 1989.
 • Cơ sở dữ liệu Unihan do tổ chức Unicode ban hành.
 • Trang Hán điển.
 • Cùng với nhiều nguồn tài liệu khác.

Với một cơ sở dữ liệu khổng lồ như vậy, những thiếu sót là điều khó tránh khỏi trong quá trình xây dựng. Nếu bắt gặp bất cứ lỗi nào trong quá trình sử dụng, hãy vui lòng nhắn cho chúng tôi trong mục Góp ý.