Thông báo:
 • Từ điển đã cho phép tra nghĩa của nhiều từ/chữ đồng thời. Bạn có thể nhập một câu bằng chữ Hán hoặc phiên âm để tra. [17/06/2017]
 • Từ điển đã được bổ sung thêm tự hình của hơn 3000 chữ thông dụng bằng lệ thư. [10/06/2017]
 • Trong bản nâng cấp mới nhất, từ điển đã cho phép tra cứu chữ Nôm - bên cạnh chữ Hán Việt và phiên âm Pinyin đã có. Các tính năng tìm chữ và chuyển đổi cũng đã được cập nhật tương ứng. [04/02/2017]

[Xem toàn bộ]

Dữ liệu của từ điển hiện bao gồm 383.772 mục từ, được tổng hợp công phu từ nhiều nguồn khác nhau:

 • Hán Việt tự điển, Thiều Chửu, Hà Nội, 1942.
 • Từ điển Hán Việt, Trần Văn Chánh, NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 1999.
 • Hán Việt tân từ điển, Nguyễn Quốc Hùng, NXB Khai Trí, Sài Gòn, 1975.
 • Bảng tra chữ Nôm, Hồ Lê, Viện Ngôn ngữ học, 1976.
 • Giúp đọc Nôm và Hán Việt, Anthony Trần Văn Kiệm, 1989.
 • Cơ sở dữ liệu Unihan do tổ chức Unicode ban hành.
 • Trang Hán điển.
 • Cùng với nhiều nguồn tài liệu khác.

Với một cơ sở dữ liệu khổng lồ như vậy, những thiếu sót là điều khó tránh khỏi trong quá trình xây dựng. Nếu bắt gặp bất cứ lỗi nào trong quá trình sử dụng, hãy vui lòng nhắn cho chúng tôi trong mục Góp ý.