Có 1 kết quả:

Âm Hán Việt: ế
Unicode: U+6BAA
Tổng nét: 16
Bộ: ngạt 歹 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh

Tự hình

Dị thể

Một số bài thơ có sử dụng

ế

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chết, giết

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Chết.
2. (Động) Giết.
3. (Động) Hết, tận, tuyệt.
4. (Động) Ngã, té.

Từ điển Thiều Chửu

① Chết.
② Giết.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Chết;
② Giết.

1/1