Có 1 kết quả:

dao

1/1

dao

phồn thể

Từ điển phổ thông

xa, dài

Từ điển Trần Văn Chánh

Xa, dài: 千里之遙 Xa ngàn dặm; 路遙知馬力 Đường dài biết sức ngựa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xa xôi — Lâu dài — Đi mau.

Từ ghép