Có 2 kết quả:

喜鵲 xǐ què喜鹊 xǐ què

1/2

xǐ què

giản thể

Từ điển phổ thông

chim hỉ thước

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian magpie (Pica pica)