Chữ thông dụng: Pinyin

Danh sách chữ thông dụng gồm 1000 chữ được tìm kiếm nhiều nhất, xếp theo thứ tự giảm dần theo số lượt tra. Danh sách này được cập nhật liên tục theo hoạt động tra từ của cộng đồng.