Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Pinyin

1 nét

丿

5 nét

12 nét

14 nét

𢠳

15 nét

16 nét

18 nét