Tìm chữ theo âm Quảng Đông: baa2

7 nét

12 nét

13 nét