Tìm chữ theo âm Quảng Đông: dam2

7 nét

8 nét

12 nét

16 nét