Tìm chữ theo âm Quảng Đông: kwaai5

8 nét

13 nét

14 nét

16 nét