Tìm chữ theo âm Quảng Đông: ngang2

12 nét

13 nét

𬒔