Tìm chữ theo âm Quảng Đông: paai3

9 nét

10 nét

12 nét