Có 1 kết quả:

bạn lữ

1/1

bạn lữ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. người đồng hành
2. người cùng làm

Từ điển trích dẫn

1. Người sinh sống cùng một nhóm với nhau.
2. Chỉ vợ chồng hoặc một trong hai người. ◎Như: “kết vi bạn lữ” 結為伴侶 kết làm vợ chồng.
3. Bạn bè, bằng hữu, đồng bạn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung bạn bè.

Một số bài thơ có sử dụng