Tìm chữ theo nét viết: Hán Việt

Theo phương pháp này, mỗi chữ được mã hoá một cách gần đúng bằng 5 nét cơ bản theo trình tự khi viết. Ví dụ:

  • Chữ được mã hoá bằng ノ一丨ノ丶丨フ一
  • Chữ được mã hoá bằng 一丨一丨一ノ丶一フフノ丶

Bạn có thể nhập một phần của chuỗi nét viết để tìm được từ mong muốn thay vì nhập toàn bộ cả chuỗi.