Có 3 kết quả:

bì tửuti tửuty tửu

1/3

bì tửu

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên phiên âm rượu bia ( beer ).

ti tửu

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. Bia (dịch âm tiếng Anh: beer).

ty tửu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bia uống