Có 1 kết quả:

thú thê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lấy vợ. Cưới vợ.

Một số bài thơ có sử dụng