Có 1 kết quả:

cố quốc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nước xưa cũ trong lịch sử.
2. Tổ quốc. ◇Sử Kí 史記: “Thần văn vi tử quá cố quốc nhi bi, ư thị tác mạch tú chi ca” 臣聞微子過故國而悲, 於是作麥秀之歌 (Hoài Nam Vương truyện 淮南王傳).
3. Cố hương. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Thủ túy tha hương khách, Tương phùng cố quốc nhân” 取醉他鄉客, 相逢故國人 (Thướng Bạch Đế thành 上白帝城).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước cũ. Quê xưa. Đoạn trường tân thanh có câu.

Một số bài thơ có sử dụng