Có 1 kết quả:

mạn hoạ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Truyện bằng hình, truyện tranh. § Tiếng Pháp: bande dessinée; tiếng Anh: comics.
2. Tên một loài chim ở lùm cỏ bờ nước, hay bắt cá.