Có 1 kết quả:

chín
Âm Nôm: chín
Unicode: U+2B866
Tổng nét: 7
Bộ: ất 乙 (+6 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chín

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

số chín; chín chắn