Có 1 kết quả:

mây
Âm Nôm: mây
Unicode: U+2B86E
Tổng nét: 10
Bộ: sước 辵 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mây

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mây gió