Có 1 kết quả:

sợ
Âm Nôm: sợ
Tổng nét: 16
Bộ: tâm 心 (+13 nét)
Unicode: U+2BECB
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

sợ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

sợ sệt