Có 1 kết quả:

mây
Âm Nôm: mây
Unicode: U+2CA3F
Tổng nét: 13
Bộ: sước 辵 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mây

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

áng mây