Có 1 kết quả:

yī wú suǒ dòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) totally unaffected
(2) unimpressed