Có 1 kết quả:

qī dà gōng yè guó jí tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

G7, the group of 7 industrialized countries: US, Japan, Britain, Germany, France, Italy and Canada (now G8, including Russia)