Có 1 kết quả:

bù yào zài yī kē shù shàng diào sǐ ㄅㄨˋ ㄧㄠˋ ㄗㄞˋ ㄧ ㄎㄜ ㄕㄨˋ ㄕㄤˋ ㄉㄧㄠˋ ㄙˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) don't insist on only taking one road to Rome (idiom)
(2) there's more than one way to skin a cat