Có 1 kết quả:

bǐng tóng suān ㄅㄧㄥˇ ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pyruvic acid CH3COCOOH