Có 1 kết quả:

qīng jiā

1/1

qīng jiā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ruin a family
(2) to lose a fortune