Có 1 kết quả:

liǎng qī dòng wù ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) amphibian
(2) amphibious animals