Có 1 kết quả:

gòng qī

1/1

gòng qī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

symbiosis