Có 1 kết quả:

gòng qī ㄍㄨㄥˋ ㄑㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

symbiosis