Có 1 kết quả:

Gāng běn

1/1

Gāng běn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Okamoto (Japanese surname and place name)