Có 1 kết quả:

bàn shì

1/1

bàn shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to handle (affairs)
(2) to work