Có 1 kết quả:

Běi chén qū

1/1

Běi chén qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Beichen suburban district of Tianjin municipality 天津市[Tian1 jin1 shi4]