Có 1 kết quả:

bàn ge

1/1

bàn ge

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

half of sth