Có 1 kết quả:

bàn dá

1/1

bàn dá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

half a dozen