Có 1 kết quả:

tóng yàn

1/1

tóng yàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) classmate
(2) fellow student