Có 1 kết quả:

tóng líng

1/1

tóng líng

giản thể

Từ điển phổ thông

cùng tuổi, cùng lứa

Từ điển Trung-Anh

of the same age