Có 1 kết quả:

Dà yǔ lǐng

1/1

Dà yǔ lǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Dayu mountain range between southwest Jiangxi and Guangdong

Một số bài thơ có sử dụng