Có 1 kết quả:

tóu xiàng

1/1

tóu xiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) portrait
(2) bust