Có 1 kết quả:

nǚ tóng

1/1

nǚ tóng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

small girl