Có 1 kết quả:

hǎo jiā huo

1/1

hǎo jiā huo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) my God!
(2) oh boy!
(3) man!